Kaartplot van de vlucht. We vlogen tegen de wijzers van de klok in.

De pilot check het vliegtuig, een Cessna Skyhawk

Voor het start zagen we de Piper Archer PH-CJC waarmee ik verschillende keren mocht meevliegen (Wadden eiland Borkum, tocht naar Vreden/Stadtlohn, Calais) 
Nederland is mooi vanuit de lucht. Zie bijvoorbeeld de prachtige opstrekkende verkavelingen in het polderlandschap . In de Canon van Nederland lees ik:  'Vanaf het begin van de middeleeuwen vestigden de eerste bewoners zich in het Zuidelijk Westerkwartier op de zandruggen te midden van een uitgestrekt veenmoeras. Direct naast de ruggen op het hoog liggende land bedreven de boeren akkerbouw. Zij groeven greppels om het veen te ontwateren, zodat ze rogge en later ook boekweit konden verbouwen. Het lager gelegen land, uitlopend op woeste veen- of heidegronden, namen ze in gebruik als gras- en hooiland. Op de heidegronden werden schapen geweid. Het vee leverde mest voor het bouwland. Het veen werd afgegraven, gedroogd en als brandstof gebruikt.' Ook de tocht langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot IJmuiden was prachtig. Uitgebreide duinlandschappen, kustplaatsen en races op het vernieuwde circuit van Zandvoort. We kruisten ook de baan van een dalend verkeersvliegtuig. Er volgde een warning voor turbulentie/

Back to Top